Tammealuse

 

Tammealuse hiis

Sammas kasvas heinamaal suur tamm, mille ümbert said kolm meest kätest kinni hoides kinni võtta. Seal tamme juures oli enne olnud eestlaste hiiepaik. Arvati, et tammes elab jumal. Selle suure puu järgi hüütigi kohta Tammealuse.

Loe edasi...

Kalmed, lohukivid

Aastatuhandeid on see maa siin oma elanikega kõnelnud looduse ja maastike kaudu. Inimene on nähtavale ja tunnetatavale lisanud oma lood, et ümbritsev talle arusadavam oleks ning et tähtis ei ununeks.

Loe edasi...

Põhjaranniku sõbrakaubandus ja Soome osa Eesti kultuuris

Eestlastel on ajaloos olnud ootuspäraselt kõige tihedamad suhted lähimate naabritega. Päris-Soomega on ajalooliselt kõige tihedamad sidemed loomulikult põhjaranniku elanikel.

Loe edasi...

Eesti tööstuslugu

Tõsiseltvõetavad manufaktuurid ja vabrikud hakkasid Eestisse kerkima 19. sajandi teisel poolel. Vene riik vajas siis seoses peetavate sõdadega lisaks kahurilihale ka konkurentsivõimelist sõjatööstust. Selle kõrval tekkis Eestisse veel mitmeid tekstiili-, masina-, puidu-, paberi-, tselluloosi- ja toiduainetööstuse ettevõtteid.

Loe edasi...

Eestilik maailmavaade ajaloosündmuste peegelduses

Eesti rahvuslikku minevikku ja eestlaseks olemist on tihti seostatud iselaadse passiivsuse või ülearuse agressiivsuse puudumisega. Keskaegsed kroonikad ja skandinaavlaste saagad aga kujutavad Läänemere idakalda elanikke pigemini sõjakate tülinorijatena.

Loe edasi...