Kunda

 

Kunda hiiemägi

Kunda hiiemägi asub Virumaal ajaloolises Mahu kihelkonnas Kunda linna lähedal. Hiiemägi on 1,7 kilomeetrit pikk, kuni 400 meetrit lai ning kuni 15 meetrit kõrge jääajajärgne moreenseljandik Kunda jõe ja Malla-Kunda paelava vahel.

Loe edasi...

Hiis kui selline

Hiis on pühaks peetav puudesalu, kus käidi palvetamas ja ohverdamas. Eestlastel oli hiis algselt arvatavasti matusepaik. Hiis oli harilikult lehtpuusalu küla lähedal kõrgemal künkal, lagedal tasandikul, mõne lohu või allika juures, kus ohverdati surnud esivanematele.

Loe edasi...

Eestlased linnarahvana ja kahe Eesti problemaatika

Tänaste eestlaste esivanemaid on ajaloos nimetatud mitmeti. Veel 19. sajandil kutsuti eestlasi maarahvaks. Võiks öelda, et toonaseid eestlasi ei võetud täisväärtuslike linlastena. See seletus on kahtlemata vaid osaliselt tõene.

Loe edasi...

Kohalikkus ja globaalsus tänases Eestis

Kas Eesti on kohalik koht? Sõltub vaatepunktist ja äratundmisest. Huvitav on näha oma keskkonnas elutervelt toimetavat inimest.

Loe edasi...

Paluküla hiiemägi ja ühiskondlikud eriarvamused

Eesti enam kui 500 teadaolevast looduslikust pühapaigast on riikliku kaitse alla võetud seni kõigest neljandik. Kaitse alla võtmata hiisi ei hoia peale hiiehaldjate ja kohalike elanike keegi.

Loe edasi...